Oprindeligt kom de fra Lydien – det der i dag er det vestlige Tyrkiet, Iran , Irak og det sydligste Grækenland. Men da Lydien lå under for hungersnød i knap 20 år, blev befolkningen delt ved lodtrækning og halvdelen tvunget til at imigrere! Derved kom de til Italien, hvor de hovedsageligt regerede fra ca 800 f.kr. til ca 300 ef.kr hvor de blev en del af Romerriget.

Kært barn har mange navne; De kaldte dem selv ”Rasenna” , Grækerne kaldte dem ”Tyrenoi”(da de mødte dem på det Tyrenske hav) så valgte Romerne at kalde dem ” tusci” ( som senere gav navn til Toscana) eller ”Etrusci” og deres land Etruria. Etruria lå mellem floderne Tiberen i syd og Arno i nord og var mod øst begrænset af Apeninerne – altså det der i dag er umbrien og Toscana. Området  bestod af 12 stater der havde et økonomisk og religiøst fællesskab. De samledes en gang om året i Fanum Voltumnae (idag nedenfor Orvieto) til politisk og religiøse ceremonier. Der var mange forskellige guder som vi kender det fra den Græske mytologi, templerne var ikke som i Grækenland lavet af sten men af træ med tegltag, derfor finder man idag kun få tempelrester.

Etruskerne havde en højt udviklet kultur, de var generelt mere teknologisk avanceret end deres naboer; Romerne har lært meget om byplanlægning, ækvadukter, kloakering, veje og sanitet af Etruskerne. Økonomisk var de også foran; Udvinding og handel med forarbejdet metaller og meget fint og kunstnerisk keramik var nogle af deres stærke sider. De dyrkede oliven og lavede olie og det er Etruskerne vi kan takke for at have bragt dyrkning af vin til Europa!! Dygtige krigere var de også og vandt flere slag mod Romerne. I samfundet var kvinder og mænd ligeværdige. Kvinderne kunne læse og skrive og holde taler offentligt, desuden havde de den direkte forbindelse til guderne, da de bar den skabende kraft! Man drak vin efter maden og hørte musik og så teater. Chiusi var hovedsæde i en af de vigtige 12 stater og ca 600 år f.kr. regerede en konge ved navn Lars Porsena, han var en dygtig hærfører og politiker; Chiusi blomstrende under hans herredømme og blev meget rig bl.a. ved indførsel af bom penge for sejlads på Chiana floden. Chiana floden var hovedtrafikåre ned gennem Chiana dalen fra Arno i nord og helt til Tiberen og Rom, ved Chiusi var den smal og der kunne kong Lars opkræve told. I Chusi blev der bygget borgmur til beskyttelse af indbyggerne ved belejring og et kæmpe ingeniør arbejde med underjordiske acquadukter blev gravet ud ved hjælp af slaver. Han belejrede Rom og satte en Etruskisk konge på tronen men efter et stykke tid blev der oprør og det blev starten til Rom som republik. Lars Porsena havde store planer for sit gravmæle! Man har fundet optegnelser der tyder på at han ville have opført et kæmpe mausolæum fyldt med rigdomme; Guldæg, guldkalve, redskaber og kunst. Gennem tiderne er der blevet ledt, søgt og gravet masser af steder men man har aldrig fundet hans grav. Om hans folk i sidste ende bare har brændt ham og holdt fest for pengene eller om graven er blevet røvet og ødelagt efter få år står hen i det uvisse.